inside,mo.mo

Hoe kan een veranderend gebruik van woon- en werkomgevingen tegemoet worden gekomen terwijl recht wordt gedaan aan de kwaliteiten van het Moderne interieur? Wat zijn eigenlijk de bijzondere kenmerken van het twintigste-eeuwse interieur en met name ook van het wederopbouwinterieur tot en met het begin van de jaren '70? Naast het architectuurhistorisch, bouwhistorisch en cultuurhistorisch beschrijven en waarderen, ligt de vraag bi Moderne interieurs ook nadrukkelijk op interventie. Hoe gaan veranderende smaak, wijzigende comfort eisen, slijtage en de wens tot functionele aanpassingen samen met de waarden die het Moderne interieur heeft en de mogelijkheden die het biedt. Met deze publicatie richt Stichting Docomomo Nederland zich op het spanningsveld tussen de minutieus ontworpen interieurs en de latere eisen en wensen die voelbaar zijn in het Moderne Erfgoed. Levert de vraag naar mogelijk behoud van Moderne interieurs een beperking op ten aanzien van renovatie en herbestemming, of biedt het wellicht kansen om, denkend over het interieur, te komen tot inventieve en integrale voorstellen voor de toekomst.

Culturele draagkracht

W.J. Quist, M.C. Kuipers 15

Meer informatie →

Ecomomo

F. Foole, B. Eikhoudt, J. Bierman 14,95

Meer informatie →

Energie Vademecum 2017

E. Israëls, F. Stofberg 35

Meer informatie →

Energie Vademecum 2020

Ir Frank Stofberg e.a 47,50

Meer informatie →

Groep’32

A. de Back 9,95

Meer informatie →

Herbestemmingswijzer

M. Hek, J. Kamstra, R.P. Geraedts 29,95

Meer informatie →

Het werk van Dudok, 100 jaar betekenis

Wido. Quist, Maartje van de Meer, Amanda Terpstra e.a 18,95

Meer informatie →

Historic Concrete

Herdis Heinemann 35

Meer informatie →

Hybrid Ventilation

Peter J W van den Engel 12,50

Meer informatie →

inside,mo.mo

Wido Quist, Janneke Bierman e.a 17,50

Meer informatie →

Integrated Sustainable Design

Jón Kristinsson 25/32,50

Meer informatie →

Recomomo

Sara Stroux, Wido Quist, Frank Foole 14,95

Meer informatie →

Team10 Meetings

Alison Smithson 15

Meer informatie →

Tempmomo

Wido Quist, Sara Stroux, Janneke Bierman 14,95

Meer informatie →

Thinking Shanghai

Gregory Bracken 30,00

Meer informatie →

Uit de hand

A. van Haaften 10,00

Meer informatie →

Value capturing

J.J. Huisman 8,50

Meer informatie →

Versimpelen

Jan-Peter Bogers, Bas Bakker 19,90

Meer informatie →