Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing
  • B. Vermeijden
  • 1994
  • Nederlands
  • 208 pagina's
  • ISBN 9789052691688
  • 17,50

Beschrijving

Printuitgave editie 1994, Eind jaren zestig komen voor het eerst de problemen in het bestaand stedelijk gebied op de beleidsagenda te staan. Het beleidsdenken heeft sindsdien drie contrasterende beleidstheorieën over ‘stadsvernieuwing’ voortgebracht: Sanering & Reconstructie, de ‘Klassieke’ Stadsvernieuwing en Stedelijke Vernieuwing. Elk van deze concepten domineerde in een bepaalde periode het beleidsdenken over de verstedelijking. Dit boek probeert de opkomst en neergang van’ deze stadsvernieuwingsconcepten te beschrijven en verklaren in relatie tot de dynamiek in het beleidsdenken over de ruimtelijke ordening in de periode’ van 1965 tot heden. ‘ Beleidswetenschappelijk vertrekpunt is het beleidsvertoog of de beleidstheorie die beleidsmakers ontwikkelen-en hanteren bij de beleidsvorming. Uitgangspunt is, dat niet zozeer de kwaliteit van de empirisch wetenschappelijke kennis over het beleidsterrein in kwestie, maar de krachtsverhoudingen tussen groepen actoren, die een bepaalde beleidsfilosofie delen, bepalen welke beleidsfilosofie de beleidsvorming zal domineren. Het eerste deel analyseert de overgang van Sanering & Reconstructie naar de ‘Klassieke’ Stadsvernieuwing. Het tweede deel de neergang van de ‘Klassieke’ Stadsvernieuwing en de ontwikkeling van de Stedelijke Vernieuwing tot het dominante concept in beleidsdenken. Een interessante conclusie is, dat het stedelijke vernieuwingsvertoog als type beleidsvertoog verschilt van de twee voorgaande concepten, omdat het elementen van contrasterende beleidsfilosofieën, die vanuit elk van deze benaderingen logisch tegengesteld zijn, bijeen brengt in één nieuwe beleidstheorie. Dit kan betekenen, dat scheidslijnen tussen gevestigde politieke doctrines, zoals die tussen liberalisme en socialisme, een andere en minder grote rol spelen in het beleidsdenken van de jaren ’90. Het boek geeft naast de toepassing van een specifieke beleidswetenschappelijke benadering ook een beknopt overzicht van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing in de afgelopen 30 jaar. Het is daarom van belang voor medewerkers en studenten in zowel de politicologie, beleidswetenschappen en bestuurskunde, als de planologie, ruimtelijke planning, stedenbouw en bouwkunde. Vanwege de bijzondere visie op hun werk, is het ook interessant voor beleidsmakers op het terrein van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. De studie is verricht in het kader van het onderzoeksproject ‘Volkshuisvesting en stadsvernieuwing: tussen overheid en markt’ van de vakgroep Volkshuisvesting & Stadsvernieuwing van ,de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Delft.

Hier te koop!