Groep’32

Groep'32
  • A. de Back
  • 1998
  • Nederlands
  • 222 pagina's
  • ISBN 9789052692517
  • 9,95

Beschrijving

Printuitgave van het boek “Groep’32”

De geschiedenis van Groep ’32 is interessant vanwege het streven van het genootschap om voort te gaan op de weg van de Nieuwe Bouwers. De groep nam een kritisch standpunt in tegenover de toepassing van de verworvenheden van het Nieuwe Bouwen van de jaren twintig, ze zagen deze niet als doel maar als middel om architectuur te bereiken. Deze kritische houding werd aangescherpt door het uitblijven van werk, en door de fusie met De 8, een meer radicaal functionalistische groep architecten. Sommige ontwerpen van leden van Groep ’32 verschilden sterk van de functionalistische ontwerpen van die tijd.
Met het toepassen van decoratiestijlen uit het verleden gaven ze enerzijds aan de traditie van het vak serieus te nemen en anderzijds was dit een opstandige en soms ironische uiting tegen de kale functionalistische ontwerpen. Deze houding werd de groep vaak niet in dank afgenomen en de reacties van diverse functionalistische architecten is buitengemeen fel geweest.
Het feit dat deze groep architecten, met de bagage van het Nieuwe Bouwen, weer naar de cultuur en traditie van het vak en de maatschappij keek, maakt de bestudering van Groep ’32 zo belangrijk.
Een groot aantal problemen waar een architect (altijd) mee worstelt spraken zij aan, en ieder trachtte dit op eigen wijze op te lossen. Het feit dat ze het gegeven van ornament en decoratie binnen een functionalistische ontwerpvisie bespreekbaar trachtten te maken leverde interessante resultaten op.

Hier te koop!