De Grondexploitatie

De Grondexploitatie
  • G. Wigmans
  • 2002
  • Nederlands
  • 52 pagina's
  • ISBN 9789052692944
  • 8,25

Beschrijving

Grondexploitatie kan worden omschreven als het proces van productie en daarmee ook prijsvorming van bouw- en woonrijpe grond en het zorgdragen dat deze bouwrijpe grond op het juiste tijdstip op de markt is. Door de aard van de activiteiten bestaat er in principe geen wezenlijk onderscheid tussen uitvoering van de grondexploitatie door de overheid of door particulieren. Het proces als zodanig is gelijk.

Dit boek behandelt in hoofdlijnen de stappen die bij het opstellen van een grondexploitatiebegroting aan bod komen. Het accent ligt op het opstellen van grondexploitaties tijdens de planvoorbereidende fase. De uiteenzetting heeft de status van een eerste introductie op de problematiek. Het is een wegwijzer voor degenen die in onderwijs, onderzoek en praktijk geconfronteerd worden met thema’s van grondexploitatie.

Na een algemene introductie van de functies, vereisten en status van de grondexploitatie wordt ingegaan op de kostenkant van de grondexploitatiebegroting. De activiteiten en kosten voor verwerving, bouw- en woonrijp maken, bovenwijkse voorzieningen en dergelijke worden besproken.
Vervolgens komt de opbrengstenkant van de grondexploitatiebegroting aan bod. Ter behandeling zijn de methoden van grondprijsbepaling met rekenvoorbeelden voor de bestemmingen woningbouw, kantoren en bedrijfsterreinen. Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan het gebruik van de residuele grondwaardeberekening. Tenslotte is ingegaan op het resultaat van de grondexploitatie, het gebruik van de dynamische eindwaardeberekening en welke dekkingsmiddelen bij een negatief resultaat kunnen worden gebruikt.

Hier te koop!