Value capturing

Value capturing
  • J.J. Huisman
  • 2006
  • Nederlands
  • 48 pagina's
  • ISBN 9789052693521
  • 8,50

Beschrijving

Ruimtelijke ordening en projectontwikkeling vinden in Nederland elkaar steeds vaker in gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling vindt plaats op buitenstedelijke uitleglocaties,maar ook bij binnenstedelijke herstructurering. Het streven naar een integrale aanpak staat voorop bij gebiedsontwikkeling waarbij de openbare ruimte in samenhang met de gebouwde omgeving ontwikkeld wordt. Om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken is het nodig om ook op grote schaal de kosten en baten van alle ingrepen te beschouwen. Value capturing kan een bijdrage leveren aan het totstandkomen van een evenwicht tussen de kosten en de baten bij gebiedsontwikkeling.

Value capturing is er op gericht om profiterende partijen een bijdrage te laten doen aan de ingrepen waar zij profijt van hebben. De Westerscheldetunnel is een duidelijk voorbeeld waarbij de profiterende automobilist een bijdrage doet, in de vorm van tol, aan de bekostiging van de ingreep waar hij van profiteert; de aanleg van de tunnel. Maar op welke wijze kan value capturing dan toegepast worden bij gebiedsontwikkeling? Welke mogelijkheden zijn er juridisch en economisch om value capturing in Nederland toe te passen?

Dit boek verkent de economische en juridische mogelijkheden van value capturing in Nederland. Wetenschappelijk geïnteresseerden en betrokkenen bij gebiedsontwikkeling van private en publieke partijen krijgen een duidelijk overzicht van de grondslagen en de mogelijke toepassingen van value capturing in Nederland.

Hier te koop!