inside,mo.mo

inside,mo.mo
  • Wido Quist, Janneke Bierman e.a
  • 2014
  • nederlands
  • 74 pagina's
  • ISBN 9789052694160
  • 17,50

Beschrijving

Hoe kan een veranderend gebruik van woon- en werkomgevingen tegemoet worden gekomen terwijl recht wordt gedaan aan de kwaliteiten van het Moderne interieur? Wat zijn eigenlijk de bijzondere kenmerken van het twintigste-eeuwse interieur en met name ook van het wederopbouwinterieur tot en met het begin van de jaren ’70? Naast het architectuurhistorisch, bouwhistorisch en cultuurhistorisch beschrijven en waarderen, ligt de vraag bi Moderne interieurs ook nadrukkelijk op interventie. Hoe gaan veranderende smaak, wijzigende comfort eisen, slijtage en de wens tot functionele aanpassingen samen met de waarden die het Moderne interieur heeft en de mogelijkheden die het biedt.

Met deze publicatie richt Stichting Docomomo Nederland zich op het spanningsveld tussen de minutieus ontworpen interieurs en de latere eisen en wensen die voelbaar zijn in het Moderne Erfgoed. Levert de vraag naar mogelijk behoud van Moderne interieurs een beperking op ten aanzien van renovatie en herbestemming, of biedt het wellicht kansen om, denkend over het interieur, te komen tot inventieve en integrale voorstellen voor de toekomst.

Reageren op dit bericht?

*