Disclaimer

 

Disclaimer voor www.delftdigitalpress.com

 

Delftdigitalpress (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.delftdigitalpress.com en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Delftdigitalpress behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 Beperkte aansprakelijkheid

 Delftdigitalpress spant zich in om de inhoud van www.delftdigitalpress.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 De op www.delftdigitalpress.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Delftdigitalpress.

 In het bijzonder zijn alle prijzen op www.delftdigitalpress.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 Auteursrechten

 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Delftdigitalpress en haar licentiegevers.

 Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Delftdigitalpress, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 Overig

 Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (https://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Disclaimer

 

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Delftdigitalpress staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over Delftdigitalpress raadpleegt u www.delftdigitalpress.com